Jdi na obsah Jdi na menu
 


Broušení diamantů

29. 7. 2011

Drazí mírumilovní,

je tu doba hlubokého vhledu do dávné minulosti, jež vám ukáže pravou tvář vašeho světla. S nastávajícími změnami se uvolní pradávné energie Země a na povrch vyplují další skutečnosti vašeho původu. Ne nadarmo žijete v místech tomu určených a máte zde své úkoly.Země otevírá a uvolńuje nejnižší vrstvy vědomí a s nimi se uvolňují i vaše vrstvy vědomí ,do této doby ukryté v hlubinách zapomění.

Síla bytostí žijících v pradávných dobách na území, které dnes obýváte vy,spočívala ve velmi silném napojení na Univerzum.Civilizace díky tomuto napojení měly vždy velikou sílu, respektovaly a byly respektovány okolím právě pro toto vědomí, vědění a dokonalý soulad s krajinou, kterou obývaly, byly nemilitantní, vyspělé, vědomé si síly své i sil vesmírných s nimiž tvořily život v Jednotě protikladů.Byly vyjádřením Trojjedinosti boží ve hmotě. Dokonalostí formy a obsahu, dokonalostí obsahu napojení na Univerzum a život v naprostém souladu s ním, tvořily tyto bytosti-civilizace, ráj na Zemi.

S vývojem a "broušením diamantu" , s vývojem huminoidní formy člověka,přišla změna v systému energií.Ty měly prověřit a dobrousit poslední plošky diamantu. Stalo se tak.Broušení diamantu je boží záměr, dokončení, to poslední, proběhlo a probíhá  průběžně na Zemi posledních cca 256000let, potažmo posledních cca 13000let jdeme do finiše.Pochopit  vývoj huminoidní formy člověka mohl každý obyvatel Země.Ale nebylo tak učiněno.Záměr pochopen celistvě nebyl.Proto ty formy, které záměr boží zcela neakceptovaly, musely být smeteny z povrchu planety jako nevývojeschopné.Zůstávají zde po nich otisky v podobě kosterních pozůstatků a otisky ve tváři Země, zcela ale jednoznačně zůstávají v energetické podobě, velmi silně jsou schopny ovlivnovat vývoj huminoidního druhu, jsou-li přitahovány stejným, projevují se nikolivěk pouze v energetické podobě, ale zhmotnují se  dodnes a svou energetickou či hmotnou podstatou popohánějí evoluční vývoj člověka kupředu.Návrat k prapůvodní prapodstatě energetického i hmotného potenciálu se děje na území, které obýváte velmi rychle díky navibrování-prosvětlování-osvícení-planety Země v této vyjímečné době.Díky energetickým vlivům-osvícení- se ve vašem vědomí aktivují dávné systémy vnímání a propojování s prapodstatou vašeho dávného bytí v jednotě s Univerzem.

Ano, mírumilovní, jste ten mocný rod božích lidí na Zemi, jste ten národ, vědomý a vědoucí, všemi svými úrovněmi jednoznačně napojeni na srdce Zdroje, na Univerzum,nemilitantní  představitelé Jednoty protikladů v duálním světě hmoty.Vrátit se Domů znamená vrátit se ke kořenům, vrátit se do Jednoty bytí s vědomím zkušenosti oddělení.Již není třeba této zkušenosti oddělení.Nikdy více. Vesmírná práce byla  dokončena.Království boží na Zemi, na vědomé úrovni jejich obyvatel ,je návrat Domů.

Mírumilovní, Nová Země je náš-váš staro-nový Domov.

Budiž pozdraven staro-nový Domov nás všech. AVE.