Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zlořády čistí své zlořády zlořádem

4. 9. 2014

 

Milovaní,

ani role světla božího trůnu není v tomto období jednoduchá.

Nastavit přeměnu a proměnu základního principu života ,dosud braného jako světlo božího trůnu,jako jediného principu vesmíru, vedoucímu k Člověku evolučnímu,vývoje schopnému a vlastním,dosud žitým principem tímto cestu vývoje ukazovat, vytvářet a nastavovat pokrok ve vědomí lidí,v jejich vlastních životech, rodinách,vztazích.

Víra,vděčnost,láska, pravda ... a ted tyto hodnoty uchopit z Jednoty a zavádět do života jejich duální,saturnovskou podobu jako princip božího vývoje na planetě Zemi,to je tedy síla. Ano, je.

Tedy pochybnost, nevděk,strach,lež a klam, pýcha-upřednostnovat tyto principy jako homeopatickou léčbu stejného,zoufale nemocného na planetě Zemi-paradoxně pro její brzké uzdravení.

To se právě celoplošně na planetě Zemi děje.

Ohniska válek na planetě vždy byla a čas od času se vzedmul oheň a lokálně se rozšířil,aby se z hlubin dávnověku vzniku planety Země a života ve vesmíru vůbec,uvolnovaly nemoci při vznikání,zahuštování,vzniku zemského obdobíZemě.

Nyní po rozhodnutí zachovat zde život,po roce 2012,se musí dokončit celá čistící kůra, detoxikace planety z celé její podstaty.

Proto to, co způsobilo její vznik od myšlenky Zdroje po realizaci ve hmotě,musí být pročištěno a opět uvedeno v řád.

Přesně podle rčení-těžce na cvičišti,lehce na bojišti. Cvičištěm je planeta Země, bojiště není.

Proto to,co ji vytvořilo,stejné stejným,ji musí uzdravit.

Právě ted velké skupiny kolektivního vědomí své zlořády čistí, uzdravují-zlořády zlořádem.

Vy vědomí,nedovolte své mysli,svému srdci,aby klouzali do celkového chaotického strachu a pochyb o existenci planety Země.

Vás se přece tyto čistky netýkají.

To vše jsou války těch,kteří je nutně potřebují ke své přeměně a proměně mysli a srdce.

Jak jinak rychleji a lépe uzdravit své vědomí a pochopit dar Kristova vědomí.

Protože mnozí tak hluboko padli do hlubin hmoty,proto tak hluboce a těžce musí dorovnávat.

Proto nevděk,pýcha,pochyba a strach musí být uzdraveny ,uzdravovány nevděkem, pýchou,pochybami,strachem.

Lidské sobectví musí být uzdravováno lidským sobectvím.

Náprava věcí obecných musí být nápravou věcí jednotlivce,jinak nelze.

Válečný konflikt končí,když vojíni znepřátelených armád nemají důvod bojovat.

Pak nemůže bojovat ani generalita.

Bojiště již neexistuje, pro všechny a pro všechno nastává cesta domů.

I pro ty, kteří nechtějí.

Světe div se, i takoví jsou.

Všichni jsme uzdravitelní

pochopením,uchopením a žitím

procesu ..... Krystalizace - Krystal - Kristus - Kristovo vědomí

AVE naší společné práci.

ÓM.

ALG,ANDR